Polityka Prywatności

Polityka prywatnościAdministratorem sklepu internetowego trend-home.pl/ jest Trend Home Józef Załęski z siedzibą Demlin 38 F, 83-209 Godziszewo,  poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu trend-home.pl/ poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

Dane osobowe.

Decyzję o ujawnieniu danych osobowych podejmuje wyłącznie użytkownik dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych niezbędnych do realizacji usług ; ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu.

Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach :

  • realizacja zakupu produktów,

  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników

  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu internetowego,

  • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu sklepu

  • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu ,

  • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu internetowego lub jego partnerów

  • prowadzenie statystyki związanej z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim; na tej bazie sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.


Dane udostępnienie podmiotem trzecim są przekazywane firmom takim jak:

  • banki i systemy płatności w celu obsługi transakcji i procesu zakupów wykonywanych przez Użytkownika w Sklepie

  • firmy spedycyjne i kurierskie w celu obsługi wysyłki w ramach realizacji umowy

wyłącznie w celu zrealizowania dokonanego zakupu w sklepie internetowym.

Dane marketingowe, na których użycie wyraził zgodę Użytkownik mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Sklepem w celu wysyłania informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu internetowego.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji e-mail od sklepu internetowego („rezygnacja z newslettera”) poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej w wysyłanych tego typu informacjach.

 

Uprawnienia Użytkowników sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego.

Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adresy zamieszczone w regulaminie sklepu internetowego.

Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)  („Rejestracja”).

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Zarejestrowanie się w sklepie internetowym jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

 

Ochrona danych osobowych.

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych w oparciu o dostępny rozwój technologii oraz uregulowania prawne.

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

Nigdy nie należy korzystać z usług sklepu internetowego z innymi osobami w taki sposób, aby osoby te mogły poznać dane związane z logowaniem do sklepu. Użytkownik zawsze powinien zachowywać najwyższą ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie.

Po zakończeniu korzystania z usług sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku.

Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne.

Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, itp. Dane będą przetwarzane przez Trend-Home Józef Załęski w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 

Wyjaśnienie i zdefiniowanie użytych pojęć:

cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Szczegóły zawarte są w zakładce polityka cookies. 

log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel